hrecht.be

Blog over arbeidsrecht

HRecht: over arbeidsrecht.

 • Nieuwe, dubbele ontslagbescherming voor werknemers in een vruchtbaarheidstraject

  Vanaf 28 april 2024 zijn werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting volgen, dubbel beschermd. De nieuwe Wet van 24 maart 2024 wijzigt hiervoor de bestaande Arbeidswet van 16 maart 1971 en de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Hieronder volgt een kort overzicht van de nieuwe ontslagbescherming. Vragen hierover? Contacteer Mattijs…

 • Op weg naar een dichting van de loonkloof?

  Ter gelegenheid van haar kijkstage, schreef Luka Mullie (Studente Master Rechten, KU Leuven) deze interessante blogpost. Gelijkheid is een van de kernwaarden waar de Europese Unie op steunt. Dit wordt zelfs expliciet bevestigd in de artikelen 2 en 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen zou dus de dag…

 • Ontslagmotivering: publieke sector

  Ontslagmotivering: publieke sector

  Op 18 januari 2024 werd een nieuwe wetsontwerp ingediend voor de Kamer met een titel die wellicht iedere (arbeidsrecht)jurist zal interesseren. Ondertussen is de wet gepubliceerd en is deze op 1 mei 2024 in werking getreden. Qua symboliek kan dat tellen. “Wetsontwerp tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de…

 • Deliveroo koeriers toch werknemers: RSZ mag mee aan tafel

  Deliveroo koeriers toch werknemers: RSZ mag mee aan tafel

  Het Arbeidshof Brussel boog zich voor de kerstvakantie nogmaals over het statuut van de platformwerkers. Eerder nog oordeelde de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel dat de Deliveroo koeriers wel zelfstandigen waren aangezien de rechtbank geen ondergeschikt verband kon vaststellen. Het Arbeidshof daarentegen merkt wel een ondergeschikt verband op. Het schuift de stelling van Deliveroo dat de koeriers…

 • Flitscontroles augustus: schoonmaaksector

  Flitscontroles augustus: schoonmaaksector

  In augustus worden flitscontroles georganiseerd voor de schoonmaaksector

 • Prettige vakantie!

  Prettige vakantie!

  Overeenstemming Belgische regelgeving met Europese rechtspraak Het Hof van Justitie heeft ondertussen al meermaals geoordeeld dat de Belgische vakantiewetgeving niet in overeenstemming is met de rechtspraak en regelgeving van de Europese Unie. Daar werd met het KB van 8 februari 2023 verandering in gebracht. 1. De eerste wijziging betreft het opnemen en overdragen van vakantiedagen.…

 • Nieuwe publicatie: subsidiefraude

  Nieuwe publicatie: subsidiefraude

  Subsidiefraude is een ernstig probleem dat in België steeds vaker aan het licht komt. Mattijs Vanmarcke had de eer om mee te schrijven mee aan de nieuwste uitgave van de cyclus “Fiscaal en Sociaal strafrecht”: de Gordiaanse Knoop ontward, van Story Publishers. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die in deze bijdrage worden…

 • Korte update april

  Korte update april

  Een overzicht van enkele recent uitgewerkte wetsvoorstellen voor april 2023

 • Religieuze symbolen op de werkvloer

  Religieuze symbolen op de werkvloer

  Het Hof van Justitie heeft zich op 15 juli 2021 opnieuw uitgesproken over een onderwerp dat al jaren de gemoederen hoog doet oplopen: het dragen van religieuze symbolen op de werkvloer. Het arrest van vandaag kan beschouwd worden als een vervolg op het arrest ‘Achbita’ van vier jaar geleden, waarbij het dragen van een hoofddoek…

Heb je hierover vragen?


zoeken